Himani FAQ

Leef niet in angst. Verhoog je vibratie!

Het Covid-19 virus en de gezondheid van mijn cliënten en gezin neem ik uiterst serieus. Daarom volg ik de richtlijnen van het RIVM en mijn beroepsorganisatie VBAG.

Maar leef a.u.b. niet in angst. Juist nu is Stress Transformatie belangrijk en wil ik dat jij tot ontspanning komt.

Corona richtlijnen

De individuele face to face sessies bied ik aan mits je (of ik) geen verkoudheidsklachten of griepklachten hebt.

Zoals altijd zorg ik in mijn praktijk voor hygiëne, schoonmaak, desinfectie deurgrepen, apparatuur etc. En maak ik gebruik van wegwerp papieren.

Als je je sessie moet afzeggen omdat je sociale contacten moet beperken, het niet vertrouwd of klachten hebt van verkoudheid of griep dan graag tijdig de sessie (minimaal 48 uur van tevoren ) telefonisch afzeggen.

Voor meest recente informatie kijk je hier: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Voor nu veel gezondheid, wijsheid en liefde gewenst.

Annuleren

Wanneer U verhinderd bent, meld dit a.u.b. 48 uur van te voren telefonisch. Voicemail of what’s app 06 508 69750. Anders ben ik helaas genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag. Indien Uw therapeut in behandeling is, spreekt U dan a.u.b. de voicemail in. E-mails worden niet altijd gezien.

Bij niet tijdige afzegging behoudt Jacqueline van Himani zich het recht voor één keer het uurtarief of het tarief van de afgesproken behandeling in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld. Om bedrijfsmatig optimaal te functioneren, hopen wij dat U hiervoor begrip heeft. U zorgt erop deze manier voor dat andere klanten ( en u zelf mogelijk in toekomst) niet onnodig lang hoeven te wachten op de volgende afspraak.

Betalingsvoorwaarden

  • Zou onverhoopt geen betaling zich voordoen, dan dient voor honorarium, leveringen en andere kosten binnen 8 dagen na de consultdatum het bedrag te zijn voldaan op bank NL39KNAB 0259875880. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, dan verkeerd de cliënt in verzuim met ingang van de 9e dag na de notadatum.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert is Jacqueline Brandes gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Op het moment dat de cliënt blijvend in verzuim verkeerd, is Jacqueline Brandes gerechtigd incassomaatregelen te treffen via Medicas, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen samenhangende kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente , met een minimum van €30,00 alles exclusief omzetbelasting.

Klachten bespreek het met mij.

Zou U onverhoopt ergens niet tevreden over zijn, bespreek dit altijd mondeling eerst met Jacqueline. Desgewenst via email. Bij echte geschillen waar U met de therapeut zelf niet bent uitgekomen, kunt U zo nodig schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG.  Bij medische klachten altijd eerst een arts raadplegen. En voor massage therapie kanker patiënten altijd toestemming vragen zwart op wit van uw regulier arts. MunayQi methodes zijn geen vervanging voor acute medische interventie. Wees altijd realistisch in te behalen resultaten.

Nieuwe Klanten korting

NIEUWE GASTEN KRIJGEN €20 KORTING OP ELKE SERVICE VAN MEER DAN €55,-
Met een positieve instelling en uitstekende huidverbeterende service,

Gezichtsbehandelingen

Elemental deluxe

Pure focus

Lycon waxing

Brazilian / hollywood waxing

Oksels

Benen

Onderarmen

Nieuwe Klanten korting